חוגים שנתיים

יום שעה פעילות מיקום הפעילות
ראשון 8.30-11.00 מבוגרים/מתחילים חוגי "קדם" מושב בארותיים
שני 19.00-21.00 מבוגרים/מתחילים מתנ"ס כפר יונה
שלישי 17.00-20.00 מבוגרים/מתקדמים חוגי "קדם" מושב בארותיים
שלישי 20.00-22.30 מבוגרים/מתחילים חוגי "קדם" מושב בארותיים
רביעי 19.00-21.00 מבוגרים/מתחילים מתנ"ס כפר יונה

יצירות תלמידים - מבוגרים

לעבודות נוספות

לחץ כאן

יצירות תלמידים - ילדים

ליצירות נוספות

לחץ כאן