חוגים שנתיים

יום שעה פעילות מיקום הפעילות
ראשון 9.00-11.00 מבוגרים/מתחילים חוגי "קדם" מושב בארותיים
ראשון 16.45-17.45 כיתות ב'-ג' חוגי "קדם" מושב בארותיים
ראשון 18.00-19.00 כיתות ד'-ו' חוגי "קדם" מושב בארותיים
שלישי 18.00-20.00 מבוגרים/מתקדמים חוגי "קדם" מושב בארותיים
שלישי 20.00-22.00 מבוגרים/מתחילים חוגי "קדם" מושב בארותיים
רביעי 17.00-19.00 מבוגרים/מתחילים מתנ"ס כפר יונה

יצירות תלמידים - מבוגרים

לעבודות נוספות

יצירות תלמידים - ילדים

ליצירות נוספות

סגירת תפריט